Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Ordensregler

Formålet er:

• at alle oplever, at skolen er et godt sted at være.
• at alle respekterer hinanden og bidrager til at gøre skolen bedre.
• at alle føler et ansvar for det gode samvær.
• at alle værner om skolens bygninger og inventar.
  
Skolens område er fortrinsvis til skolens elever, skolefritidsordninger og klubber.
Gæster er velkomne og følger skolens ordensregler.
Ophold på skolens legeområder er på eget ansvar.
Skolen forbeholder sig ret til at bortvise personer fra skolens område. 

Rygning, alkohol og rusmidler er forbudt på skolens matrikel jf. Odense Kommunes bestemmelser 

Elevernes forpligtelser

Eleverne skal efter bedste evne udføre det arbejde, der pålægges dem som led i undervisningen, ligesom de skal følge de anvisninger og regler, skolen giver for at opnå god orden.

Frikvartersordning

Eleverne må opholde sig følgende steder:
• Elever i børnemiljøet
• Området ved A-blokken og SFO-hus, i Grønnegård B og området omkring B-blokken, herunder boldbaner og krat. 
• Ungemiljø (herunder ældste Fønix-elever)
• Hjemklasserne, grønnegård C og området omkring C-blokken, herunder multibane, military-bane og boldbane
• Fønix børnemiljø
• Centralrum E og området omkring E-blokken og Oasen

Ophold i frikvartererne er ikke tilladt følgende steder:
•    Faglokalerne (der låses efter hver time).
•    Området ved teatersalen og trappeopgangen (kun gennemgang).                               
      Efter sidste time.
•    Alle stole hænges op under bordene.
•    Almindelig oprydning + fejning.
•    Lyset slukkes i alle rum.
•    Vinduer og begge døre til klasselokalet låses.
•    Efter undervisning i fællesområderne sættes møbler på plads og området efterlades opryddet 
             

Specielt for eleverne på 7. - 9. klassetrin.
I de store frikvarterer samt mellemtimer har eleverne tilladelse til at forlade skolen


Generelt

•    Støjende adfærd, løb og råben er ikke tilladt inden døre. 
•    Boldspil jf. regler kapitel 2.7.5. Bolde på taget må kun afhentes af det tekniske personale.
•    Snevejrsregler jf. kapitel 2.7.6
•    Sprogbrugen og omgangstonen skal altid være ordentlig, dvs. ikke virke anstødende eller krænkende på andre.

Klasselærernes anvisninger på god sprogbrug og omgangstone er gældende.
•    Det er forbudt at cykle inden for skolens område. Cykelparkering kun i cykelstativerne og de dertil indrettede områder.
•    Rulleskøjter, rullesko og løbehjul (herunder elektriske) må ikke benyttes på skolens område. Hvis man kører på rulleskøjter som transport til skole, bedes man være ekstra opmærksom på fodgængere. Opbevaring i undervisningstiden sker på eget ansvar. Ift. elektriske løbehjul henvises i øvrigt til færdselsreglerne for brug af elektriske løbehjul …

Eleverne skal kende reglerne. Klasselærerne skal derfor gennemgå dem for eleverne, når det skønnes formålstjenligt.

Tilsidesætter en elev sin pligt til at bidrage til god orden og opførsel, herunder overtrædelse af disse ordensbestemmelser, anvendes ’Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen’ lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014

Godkendt af skolebestyrelsen 1. februar 1999.
Rettet august 2012.
Revideret og godkendt af skolebestyrelsen, september 2019.