Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Velkommen til Rosengårdskolen

Vi skaber livsduelige mennesker - med solide rødder i dannelse, trivsel og læring. Det betyder, at vi hver dag arbejder på, at dit barn forberedes til livet efter folkeskolen. Vi skal lære og blive så dygtige som vi kan. Vi skal trives - alle skal have en ven. Vi skal kunne begå os i den verden som omgiver os.  Se billeder og opslag fra vores hverdag på Rosengårdskolens Facebook-side.

En kærlig hånd til Rosengårdskolens distrikt

Odense Byråd har besluttet at udvikle lokalområdet omkring Rosengårdskolens distrikt med Rosengårdskolen som omdrejningspunkt. Det er nu, I skal komme med jeres forslag og idéer til den kommende aftale, som skal sikre, at vi får et endnu mere levende lokalområde. Der er både penge til tiltag rundt omkring i lokalområdet og til modernisering af Rosengårdskolen.

Antimobbe-strategi

"Vi skaber livsduelige mennesker med solide rødder i trivsel, dannelse og læring". Rosengårdskolen er en mangfoldig skole, hvor elever fra alle samfundslag og kulturer udvikler sig sammen i et godt og trygt læringsmiljø.

Frugtordning

Rosengårdskolen har været så heldig igen at få EU-midler til frugtordning på skolen. På den måde får alle elever et stykke frisk, økologisk frugt hver dag. Læs mere om tankerne bag, og hvordan ordningen fungerer.

Forventninger til skolestart (Forårs-SFO)

Når jeres barn begynder på Rosengårdskolen er den vigtigste forventning, vi har til jer forældre, ønsket om dialog og engagement. Vi tænker, I har de samme forventninger til os. Derfor er det vigtigt, at vi går i dialog med hinanden og får afstemt vores forventninger til hinanden.

Faglig indsats

Rosengårdskolens Ressourcecenter varetager både faglige og sociale opgaver i skolen. Teamet er sammensat af lærere med særlig viden indenfor dansk, matematik og AKT (adfærd, kontakt og trivsel).  Vi er optagede af, hvordan vi gennem forebyggende forløb i klasserne kan støtte den enkelte elevs skolegang.