Velkommen til Rosengårdskolen

Vi skaber livsduelige mennesker - med solide rødder i dannelse, trivsel og læring. Det betyder, at vi hver dag arbejder på, at dit barn forberedes til livet efter folkeskolen. Vi skal lære og blive så dygtige som vi kan. Vi skal trives - alle skal have en ven. Vi skal kunne begå os i den verden som omgiver os.  Se billeder og opslag fra vores hverdag på Rosengårdskolens Facebook-side.

Faglig indsats

Rosengårdskolens Ressourcecenter varetager både faglige og sociale opgaver i skolen. Teamet er sammensat af lærere med særlig viden indenfor dansk, matematik og AKT (adfærd, kontakt og trivsel).  Vi er optagede af, hvordan vi gennem forebyggende forløb i klasserne kan støtte den enkelte elevs skolegang.

Plads på 8. årgang

Kunne du tænke dig at være en del af 8. årgang på Rosengårdskolen, så er der åben for tilmelding lige nu. Kontakt Jakob Høj Lundgaard på jakhl@odense.dk for nærmere info og se også med her https://youtu.be/qMGcSltISio

Forårs-SFO

Forårs-SFO begynder d. 2. marts 2020 og er for de børn, der skal begynde i Rosengårdskolens 0. klasser til august. Rosengårdskolens motto er: ”Vi skaber livsduelige mennesker med solide rødder i trivsel, dannelse og læring”. Dette betyder, at vi i Forårs-SFO prioriterer højt, at alle børn har nogle at lege med og at alle børn får kendskab til både skolen og SFO’ens fysiske rammer, regler, kultur og værdier.

Forventninger til skolestart

Når jeres barn begynder på Rosengårdskolen er den vigtigste forventning, vi har til jer forældre, ønsket om dialog og engagement. Vi tænker, I har de samme forventninger til os. Derfor er det vigtigt, at vi går i dialog med hinanden og får afstemt vores forventninger til hinanden.

Antimobbe-strategi

"Vi skaber livsduelige mennesker med solide rødder i trivsel, dannelse og læring". Rosengårdskolen er en mangfoldig skole, hvor elever fra alle samfundslag og kulturer udvikler sig sammen i et godt og trygt læringsmiljø.