Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Støtte til læring

Rosengårdskolens Ressourcecenter varetager både faglige og sociale opgaver i skolen.

Teamet er sammensat af lærere med særlig viden og vejlederkompetence indenfor dansk, matematik, dansk som andetsprog og AKT (adfærd, kontakt og trivsel). Vi er optagede af, hvordan vi gennem forebyggende forløb i klasserne kan støtte den enkelte elevs skolegang. Ressourcecentrets lærere underviser klasserne i børnemiljøet (0.-6. årgang) i særligt tilrettelagte AKT-forløb. Derudover inviteres grupper af elever, der har brug for et fagligt løft, til at deltage i særligt tilrettelagte kursusforløb. Dette gør sig gældende i både dansk, matematik og dansk som andetsprog. Elevernes behov for denne ekstra støtte afdækkes af lærerteamet og koordineres i samarbejde med skolens vejledere, ledelse og skolepsykolog.

Læs mere om hvert område i underpunkterne i menuen til venstre.