Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Skolens værdigrundlag

Skolens værdigrundlag og mål

Rosengårdskolen er en almindelig folkeskole fra 0.-9. årgang, og så har vi Fyns største centerafdeling på vores skole, Fønix, som er en afdeling for elever med bevægehandicaps og/eller funktionsnedsættelser. 
Vi tror på, at mangfoldighed er en styrke og vi insisterer på at være “Fællesskabets Skole”, hvor elever uanset køn, alder, handicap og etnicitet trives og lærer sammen. Derfor er Rosengårdskolen også handicapvenligt indrettet - så alle elever på tværs af afdelinger kan lære sammen (se også afsnittet om traditioner på skolen).

Vores personale er veluddannede i deres fag, og vi arbejder målrettet med inklusion og trivsel. Vi har et trivsels- og inklusionsvejledere, som arbejder med klasser og personale for at skabe de allerbedste rammer for den gode skoledag med læring i fokus. 

Vores elever klarer sig godt til 9. klasses afgangsprøve, og vi har den højeste andel af elever, som fortsætter med en ungdomsuddannelse, når de forlader os - det er vi stolte af!
Vi er altid med i et internationalt projekt. Vores lærere og elever har været på studieture rundt om i Europa. Det giver inspiration og ny viden, som er til gavn for hele skolen. 

Og så elsker vi at samles om musikken - vi har morgensang de fleste morgener. Vi markerer også “spil dansk”-dagen og vi holder Forårskoncert, hvor eleverne optræder.
Vi har også et musikalsk samarbejde med børnehaverne i området. Hvert år inviteres de ældste børn i børnehaverne til “Musikalsk Førskole” (se mere under SFO).

Det er Rosengårdskolens mål at skabe livsduelige mennesker, med solide rødder i trivsel, dannelse og læring. 
De tre små ord har så stor betydning for vores udvikling i den verden vi lever i, og i hverdagen betyder det:

 

Trivsel

Dannelse

Læring

For personale

·vi er tydelige og nærværende voksne

·vi lytter og støtter

·vi arbejder med og har ansvaret for trivslen i klassen

·vi tror på fællesskabet

·  vi giver rum til forskellighed

·  vi præsenterer eleverne for verden og lærer dem at have en holdning

·  vi er fagligt dygtige

·  vi opsøger nyeste viden i vores fag

·  vi laver varieret undervisning

·  vi har høje ambitioner

·  vi har ansvar for læringsmiljøet

For elever

·alle skal have en ven

·vi tør sige vores mening

·vi har et medansvar for trivslen i klassen

·  vi accepterer hinandens forskelligheder

·  vi siger “hej og farvel” til hinanden

·  vi har en respektfuld tone

·  vi vil lære noget

·  vi er forberedte 

·  vi er nysgerrige

·  vi har et medansvar for læringsmiljøet

For forældre

·vi støtter op om klassens fællesskab

·vi deltager i sociale arrangementer

·vi sørger for at vores barn er veludhvilet 

·vi sørger for, at vores barn har madpakken i orden

·  vi opfordrer vores børn til at lave legeaftaler på tværs af klasser, køn, etnicitet osv. 

·  Vi respekterer og accepterer hinandens forskelligheder

· 

·  vi støtter vores børns læring

·  vi hjælper med lektierne

·  vi hjælper vores barn med at være forberedt

 

Dokumenter

Flyer om dannelse, læring og trivsel

Shape Created with Sketch.