Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Faglig indsats

På Rosengårdskolen går vi højt op i det faglige. Det er underordnet hvilket fag, og vi sætter en ære i, at vores lærere er uddannede eller har tilegnet sig gode kompetencer i de fag, som de underviser i.
For eleverne betyder det, at vi – allerede fra skolestarten – har fokus på, at eleverne udvikler sig fagligt og bliver så dygtige, som de kan blive.
Vores eksamensgennemsnit for 9. årgang i 2019 var 7,1, hvilket er over både Odense og landsgennemsnittet – det er vi stolte af.
For alle vejledere gør sig gældende, at de arbejder ud fra den nyeste viden på deres område. Det betyder, at de oftest vil være i klasserne sammen med elever og lærer.
 
Faglig indsats – dansk:
Fra skolestarten arbejder vi med sprog og ordforråd, så fundamentet for en god læseudvikling skabes, og vi følger op med læsekurser og intensiv læseindsats hele vejen op igennem skoleforløbet.
Vores læsevejleder og ordblindevejleder laver særligt tilrettelagte forløb for elever med læsevanskeligheder, og de hjælper teams med at hjælpe eleverne, hvis de er i udfordringer.
(indsæt link til folder)
 
Faglig indsats – matematik:
Vores matematikvejleder laver forløb i klasserne sammen med og/eller giver sparring og viden til matematiklærerne.
 
UPV-undervisning (undervisning for elever, som ikke er vurderet uddannelsesparate):
Vi prioriterer højt, at vores elever erklæres uddannelsesparate til den ungdomsuddannelse, som de drømmer om. Det er lige meget om det er erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse – det vigtigste for os er, at de kommer godt videre efter 9. klasse.
Derfor har vi – i samarbejde med – uddannelsesvejleder, Jørgen B. Jensen, etableret særligt tilrettelagte forløb for udvalgte elever på 8. og 9. årgang.
Eleverne får et læringsløft i hhv. dansk og matematik to timer om ugen i et halvt skoleår, mens klassen har UUV. Vi er stolte af disse forløb, som har vist sig at have en stor effekt på elevernes motivation og faglige udbytte.