MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Forårs-SFO

 

Velkommen til Forårs-SFO på Rosengårdskolen.

 

Forårs-SFO begynder d. 2. marts 2020 og er for de børn, der skal begynde i Rosengårdskolens 0. klasser til august. Rosengårdskolens motto er: ”Vi skaber livsduelige mennesker med solide rødder i trivsel, dannelse og læring”. Dette betyder, at vi i Forårs-SFO prioriterer højt, at alle børn har nogle at lege med og at alle børn får kendskab til både skolen og SFO’ens fysiske rammer, regler, kultur og værdier. Det giver børnene mulighed for at blive fortrolig med dagligdagen, inden de begynder ”rigtigt i skole” til august. 

 

I slutningen af Forårs-SFO-forløbet vurderer vi, hvilke klasser børnene kommer til at gå i. Det gør vi ud fra observationer, børnesamtaler og en generel vurdering af en god klassesammensætning i samarbejde med børnehaveklasselederne. Vi arbejder med dynamiske grupper og dermed kommer børnene til at være en del af forskellige gruppedannelser i løbet af de fire forårsmåneder. Det betyder, at de grupper børnene er i, ikke er de endelige klasser.

 

Vi arbejder med en positiv og anerkendende tilgang til børnene, hvor vi har for øje, hvordan vi i fællesskab med jer forældre, kan gøre børnene trygge, glade og skoleparate. 

 

Dokumenter
Folder_Forårs_SFO_2019_2.pdf Shape Created with Sketch.